Over Veilige Haven

Veilige Haven werd in 2007 opgericht door o.a. Schorer en het COC. Beide instellingen zagen de problematiek van homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender jongeren in multicultureel Amsterdam en herkenden de behoefte aan informatie en ontmoeting voor deze doelgroep.

 

Sinds 1 mei 2013 wordt Veilige Haven uitgevoerd door CentraM een instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam.

CentraM / Veilige Haven werkt voor jongeren uit heel Amsterdam.

 

Veilige Haven Amsterdam schoolt dienstverleners van de Maatschappelijke Dienstverleningsorganisaties in Amsterdam bij het werken met LHBT-jongeren. Twee-maandelijks hebben de LHBT-aandachtsfunctionarissen intervisie/casuïstiek-overleg.

 

In het Wereldcafé, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, werken CentraM en COC Amsterdam nauw samen. Het Wereldcafé draait onder verantwoordelijkheid van het COC.